Tanya Pak Jei

Pak Jei, izinkan seongok anak ini
bertanya
bagaimana caranya mencuci diri
sementara matahari membuat gigil
bagaimana caranya membasuh hati
jika sungai-sungai di
pelupuk mata telah
mengering

TS
Bdg, 27082015

Komentar