Saya Dan Jaran

saya dan jaran


Pulang saya ke kampung tuan
Hendak tingkatkan ilmu juga iman
Bawa bekal seekor jaran
Larinya tancap tengok ke depan


Busshh...

Betina di kanan-kiri tak jadi tengokan
Jalan terjal terus jalan
Hitam di mata ditegakkan
Jaran keren, keren si jaran

Busshh...

Cat cut cat cut
Mulut orang pada menciut
Saya kusir dikata brutal
Pecut terus, terus melecut

Busshh...

TS
Ruang L2.2
Pwt, 01112013

Pulang saya ke kampung tuan
Hendak tingkatkan ilmu juga iman
Bawa bekal seekor jaran
Larinya tancap tengok ke depan


Busshh...

Betina di kanan-kiri tak jadi tengokan
Jalan terjal terus jalan
Hitam di mata ditegakkan
Jaran keren, keren si jaran

Busshh...

Cat cut cat cut
Mulut orang pada menciut
Saya kusir dikata brutal
Pecut terus, terus melecut

Busshh...

TS
Ruang L2.2
Pwt, 01112013

Komentar